TEXTILE AS LANGUAGE

  • studio
  • Shibori technique
  • Masterclass Kasuri/ Saori weven
  • Weaving Masterclasses
  • Japanse textieltechnieken
  • Masterclass Japanse weeftechnieken

Ik ben een wever. Ik hou van het geluid van het weefgetouw. Ik plaats de draden graag heel precies. Bij voorkeur met de hand. Zoals het schrijven van een brief. Het weven combineert mijn liefde voor kleur, abstractie, textuur, materiaal en ruimte. Het handwerk geeft me tijd om na te denken en te verwerken. Om beslissingen te nemen wanneer nodig. Textiel is taal. Zoals muziek. Zelfs voordat er geschreven tekst was, werd textiel gebruikt om alle belangrijke dingen in het leven uit te drukken.

Textielfabrique is mijn textielstudio in Rotterdams. In deze studio produceren we handmatig geverfd en geweven textiel. Mijn missie is om bewustzijn te creëren over het extreem hoge potentieel dat textiel in onze cultuur kan hebben. In het verleden was textiel een belangrijk medium om waarden, overtuigingen, prestige en comfort te communiceren. Daarnaast geloofde men dat textiel boodschapper was tussen hemel en aarde.

————— ENG ————-

I’m a weaver. I like the sound of the loom. I like to place the threads very precise. Preferably by hand. Like writing a letter. The weaving combines my love for color, texture, material and space. The handwork gives me time to think and to process. To make decisions when they are at hand. Textile is a language, a very abstract one. Even before there was written text, textile was used to express all important stuff in life. It is a language: like music. 

Textielfabrique is my Rotterdam based textile studio. In this studio we create handed and and handwoven textiles. My mission is to create awareness on the extremely high potential textiles can have in our culture. In the past textile was an important medium to communicate values, believes, prestige and comfort. Also they believed to be the messengers between earth and the other world.