TEXTILE AS LANGUAGE

I’m working live on this website. It is in development.

I am a researcher, weaver and artist. I listen, look, smell, hear, feel, research. I like to place the wires very precisely. Preferably by hand. Like writing a letter. Weaving combines my love for stories, color, abstraction, texture, material and space. The handiwork gives me time to think and process. To make decisions when necessary. Textile is language. Like music. Even before there was written text, textiles were used to express all the important things in life and as such of great importance in the development of notation and written language. The place where weaving used to be was een heilige plek. The weaving room was clean, there was peace and there was singing. Anyone who has ever woven on a classic damask pattern knows that these looms are very special instruments / writing tools. The sung patterns, the movements of the foot on the pedals, the speed of the shuttle, the pulling up of the wires and the sound of dozens of tinkling metal bars. Something special is being written here.

Od. 5.59-62: “A great fire blazed on the hearth and the smell of cedar cleanly split and sweet wood burning bright wafted a cloud of fragrance down the island. Deep inside she sang, the goddess Calypso, lifting her breathtaking voice as she guided back and forth before her loom, her golden shuttle weaving”

Textielfabrique is my Rotterdam based textile studio. In this studio we create handed and and handwoven textiles. My mission is to create awareness on the extremely high potential textiles can have in our culture. In the past textile was an important medium to communicate values, believes, prestige and comfort. 

Ik ben een onderzoeker, wever en kunstenaar. Ik luister, kijk, ruik, hoor, voel, onderzoek. Ik plaats de draden graag heel precies. Bij voorkeur met de hand. Zoals het schrijven van een brief. Het weven combineert mijn liefde voor verhalen, kleur, abstractie, textuur, materiaal en ruimte. Het handwerk geeft me tijd om na te denken en te verwerken. Om beslissingen te nemen wanneer nodig. Textiel is taal. Zoals muziek. Zelfs voordat er geschreven tekst was, werd textiel gebruikt om alle belangrijke dingen in het leven uit te drukken en als zodanig van groot belang bij de ontwikkeling van notatie en geschreven taal. De plek waar vroeger geweven werd was een geweide plek. Hij was schoon, er was rust en er werd gezongen. Wie ooit op een klassiek damast getouw geweven heeft weet dat dit deze getouwen niet zomaar instrumenten zijn. De gezongen patronen, de bewegingen van het weven en het geluid van tientallen metalen staafjes die tegen elkaar slaan. Het optrekken van de snaren. Hier word iets bijzonders geschreven.

Od. 5.59-62: “A great fire blazed on the hearth and the smell of cedar cleanly split and sweet wood burning bright wafted a cloud of fragrance down the island. Deep inside she sang, the goddess Calypso, lifting her breathtaking voice as she guided back and forth before her loom, her golden shuttle weaving”

Textielfabrique is mijn textielstudio in Rotterdams. In deze studio produceren we handmatig geverfd en geweven textiel. Mijn missie is om bewustzijn te creëren over het extreem hoge potentieel dat textiel in onze cultuur kan hebben. In het verleden was textiel een belangrijk medium om waarden, overtuigingen, prestige en comfort te communiceren. Daarnaast geloofde men dat textiel boodschapper was tussen hemel en aarde.