Grand Teints, Natural Dye Workshop for at home

DIY Natural Dye course Grand Teints.

 

Beschrijving

(Eng under)

Heb je zin om te experimenteren met het zelf verven van prachtig natuurlijk gekleurd textiel (stof, garens of vezels)? Deze workshop geeft een introductie in het verven met de beste (klassieke Grande Teints) natuurlijke kleurstoffen; indigo, meekrap, cochenille en reseda. Je leert meer over de achtergrond van natuurlijke en plantaardige verfstoffen en hoe je een duurzaam verfbad maakt voor mooie heldere diepe kleuren.
Verkrijgbare kleuren:
-Blauw
-Rood
-Geel
-Pink
-Purper
-Paars
-Oranje
-Groen
-En veel zachte tinten en tussentinten

Het pakket bevat 4 kleurstoffen, beitsmiddel, fructose en gebluste kalk. Je kunt hiermee veel stof verven, maar houd er rekening mee dat natuurlijk verven een tijdrovend proces is en niet geschikt is voor het verven van kilo’s aan textiel.

100 gram indigo
200 gram gebluste kalk
300 gram fructose
250 gram aluin
100 gram meekrap
50 gram cochenille
200 gram reseda/ wouw
4 pdf’s met recepten en verftips

Indigo is een natuurlijke donkere blauwe kleurstof verkregen uit Indigofera tinctoria plant en afkomstig uit India, Java, Peru en andere tropische gebieden. Het gebruik van indigo werd voor het eerst genoemd in de Indiase handschriften in de 4e eeuw BCE. Het werd in de Romeinse tijd naar Europa geëxporteerd, maar werd pas na de ontdekking van nieuwe zeeroutes in de 17e eeuw echt populair wereldwijd. Het component indigotin, wordt gewonnen als een kleurloze glycoside, maar wordt blauw na oxidatie. Inmiddels is de natuurlijke indigo voor een groot deel vervangen door synthetische indigo die voor het eerst geproduceerd werd in 1880 door Adolf von Baeyer. Indigo is een fijn, intens poeder dat direct kan worden gebruikt als een pigment in olie, tempera of aquarel media.

Wouw (Reseda Luteola) wordt gebruikt om verbazingwekkende felgele tinten te verven. Reseda luteola is een plant uit de reseda-familie (Resedaceae). De plant groeit sinds de ijstijd in Europa in de Middellandse Zee. Wouw is een geliefde verfplant en is in de prehistorie al in heel Europa verspreid en geteeld. Een bekend gebied waar de plant werd geteeld was de regio rond de Oost-Vlaamse stad Aalst. Kite bevat de kleurstoffen luteoline en apigenine waardoor het geschikt is voor gele kleurstoffen. De grootste concentraties zitten in de toppen van de spruiten en in de zaden.

Madder (Rubia tinctorum) Turks rood. Meekrap is een klassieke natuurlijke kleurstof en gemaakt van de wortel van de meekrapplant. Het kleurt prachtige rode, oranje tinten.

Cochenille / Cochenille korrels, Natuurlijke kleurstof voor roze, rode en paarse kleuren. De cochenille (Dactylopius coccus) is een schaalinsect in de onderorde Sternorrhyncha, waarvan de natuurlijke kleurstof karmijn is afgeleid.

==== ENG ===

Would you like to experiment with dyeing beautifully natural colored textiles (fabric, yarns or fibers) yourself? This workshop provides an introduction to dyeing with best (grand) natural dyes; indigo, madder, cochenille and reseda. You will learn more about the background of dye plants, vegetable dyes and how to make a sustainable dye bath for beautiful bright deep colors. 

Colors that can be obtained:
-Bleu
-Red
-Yellow
-Pink
-Purple
-Orange
-Green
And many soft tones and in-between shades

The package contains 4 dyes, mordant, calcx and fructose. You can dye a lot of fabric with these but be aware that natural dye is time consuming process and not appropriate to dye kilo’s of textile.

100 gram indigo
200 gram of calx
300 gram fructose
250 gram alum
100 gram madder
50 gram cochenille
250 gram reseda

4 pdfs with recipes and dye tips

Indigo (Indigofera Tinctoria) is a natural dark blue dye obtained from Indigofera tinctoria plant and originating from India, Java, Peru and other tropical areas. The use of indigo was first mentioned in Indian manuscripts in the 4th century BCE. It was exported to Europe in Roman times, but only after the discovery of new sea routes in the 17th century did it become really popular worldwide. The indigotin component is recovered as a colorless glycoside, but turns blue after oxidation. In the meantime the natural indigo has been largely replaced by synthetic indigo that was first produced in 1880 by Adolf von Baeyer. Indigo is a fine, intense powder that can be used directly as a pigment in oil, tempera or watercolor media.

Wouw (Reseda Luteola) is used to dye amazing bright yellow hues. Reseda luteola is a plant from the reseda family (Resedaceae). The plant has been growing in the Mediterranean since the ice age in Europe. Wouw is a beloved paint plant and has already been spread and cultivated across Europe in prehistoric times. A well-known area where the plant was cultivated was the region around the East Flemish city of Aalst. Wouw contains the dyes luteolin and apigenin that make it suitable for yellow dyes. The largest concentrations are in the tops of the sprouts and in the seeds.

Madder (Rubia tinctorum) Turkish Red. Madder is a clasical natural dye and made from the root of the madder plant. It dyes wonderfull red, orange teints.

Cochineal/ Cochenille grains, Natural dye for pink, red and purple colours. The cochineal (Dactylopius coccus) is a scale insect in the suborder Sternorrhyncha, from which the natural dye carmine is derived.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Grand Teints, Natural Dye Workshop for at home” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *