Een dagje weven voor beginners en wat meer gevorderden zondag 21 november 2021

110.00

Weven is super leuk en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Denk je dat weven iets voor jou is?

Om je te inspireren en je een mooie introductie te geven op het weven hebben we speciaal voor jou wat leuke simpele technieken uitgewerkt. Kijk ook eens op onze pinterest pagina wat deelnemers zoal geweven hebben bij Textielfabrique.

Beschrijving

(ENG under)

Weven is super leuk en hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Denk je dat weven iets voor jou is?

Om je te inspireren en je een mooie introductie te geven op het weven hebben we speciaal voor jou wat leuke simpele technieken uitgewerkt. Kijk ook eens op onze pinterest pagina wat deelnemers zoal geweven hebben bij Textielfabrique.

Dit zijn de technieken die je  kan leren die dag:

-Het opzetten van een weefraam/ materiaal keuze/ planning & ontwerp
-Linnenbinding
-Ribbinding/ wandtapijtje maken
-Weven met een pick up stick
-Keperbinding
-Patroonweefsels
-Voddenweven
-Weven met de clasped weft techniek

Op verzoek:
-Saori weven introductie
-Opzetten en inrijgen voor 4 schachten
-Weven met de Inkle loom (bandweven) of zoom loom
-Basis voor ikat weefsels maken

Heb je zelf iets bijzonders wat je wilt leren? vraag het dan. Misschien kunnen we het meenemen in de dag.

Kom een dagje weven en probeer meerdere weeframen en technieken uit. Kijk eens op pinterest voor leuke voorbeelden: Vodden wevenkleine weefselsweven op de Cricket Loom en nog meer inspiratie…

Tijd: 11:00 – ±16.30
Locatie: Textielfabrique studio, Gouwstraat 65c, Rotterdam
Inclusief gebruik weefgetouwen en lunch. Parkeren is gratis.

Inxclusief materiaal. Je kan ook eigen materiaal meenemen).

Reservering is verplicht en kan doormiddel van het afrekenen van de workshop.
Voor meer informatie: maaike@textielfabrique.nl

Zelf heb ik weefles gehad van Margaret Sabee (klassieke tappisserie techniek/ Gobelin + patroonweven op meerschachtsgetouwen) en van Tanny van Dijk (die al haar hele leven les heeft gehad van Marijke Dekkers). Daarnaast ben 3 weken in Japan geweest en heb daar ondericht van diverse technieken van Japanse meesters gehad. O.a. Klassiek Kasuri weven bij de familie Matsueda. Damast weven leerde ik bij Corrie van Eijk en leerde Brokaat weven op een backstraploom in Mexico. Natuurlijk heb ik zelf minder ervaring dan mijn weefdocenten. Wel ben ik opgeleid tot ontwerper (Rietveld) en heb veel ervaring met diverse weeftechnieken, het verven (Indigo, natuurlijk verven) en spinnen van materiaal. Daarnaast doe ik ondezoek naar de achtergrond van divers historisch weefwerk (Japanse en Zuidamerikaanse textieltechnieken).

—–

Weaving is super fun and does not have to be difficult at all. Do you think weaving is something for you?

To inspire you and give you a nice introduction to weaving, we have developed some nice simple techniques especially for you. Also have a look at our pinterest page to see what participants have woven at Textielfabrique.

These are the techniques that you can learn that day:

-Setting up a weaving loom / material selection / planning & design
-Linen binding/ Plain weave
-Rib weave / tapestry
-Weaving with a pick up stick
-Berry binding
-Patterned fabrics
– Rag weave
– Weaving with the clasped weft technique

Request:
-Saori weaving introduction
-Fitting and threading for 4 shafts
-Woven with the Inkle loom (tape weaving) or zoom loom
-Ikat techniques

Do you have something special that you want to learn? then ask. Maybe we can take it with us in the day.

Come and spend a day weaving and try out multiple weaving frames and techniques. Take a look at pinterest for nice examples: rag weaving, small fabrics, weaving on the Cricket Loom and even more inspiration …

Time: 11:00 – ± 16.30
Location: Textielfabrique studio, Gouwstraat 65c, Rotterdam
Including use of looms and lunch. Parking is free.

Including material. You can also bring your own material).

Reservation is mandatory and can be done by paying for the workshop.
For more information: maaike@textielfabrique.nl

I had weaving lessons from Margaret Sabee (classic tapestry technique / Gobelin + pattern weaving on multi-shaft looms) and from Tanny van Dijk (who had been taught by Marijke Dekkers all her life). In addition, I have been in Japan for 3 weeks and have learned there from various techniques of Japanese masters. O.a. Classic Kasuri weaving with the Matsueda family. I learned damask weaving with Corrie van Eijk and taught Brokaat to weave on a backstraploom in Mexico. Of course I have less experience than my weaving teachers. I was trained as a designer (Rietveld) and I have a lot of experience with various weaving techniques, dyeing (Indigo, natural dyeing) and spinning of material. In addition, I investigate the background of diverse historical weaving (Japanese and South American textile techniques).

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Een dagje weven voor beginners en wat meer gevorderden zondag 21 november 2021” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *