(two day) Masterclass: Linum Usitatissium. linnen vezel, spinnen, afbinden verf technieken. (not anymore)

110.00

Leer alles over de oudste vezel ter wereld. In een twee daagse Masterclass leer je meer over de historie, het gebruik, de groei en verwerking van vlas, het spinnen van de vlasvezel, het verven van het linnen garen en de verwerking van linnen in weefsels als ook de nabehandeling en het onderhoud hiervan.

  Stel een Vraag

Beschrijving

(for ENG see under)

Dag 1 Master: Linum Usitatissium (linnen, vlas), plant, vezel, spinnen, afbind- en verf technieken.

Linnen is een extreem sterke, mooie en absorberende vezel en een van de oudste gecultiveerde planten ter wereld. Vroeger was het de belangrijkste vezel voor al het huishoudtextiel in Nederland. Het kweken van vlas was een belangrijke bedrijfstak in grote delen van Nederland. Afgelopen jaar is CCNL samen met Artez de uitdaging aangegaan om ons mee te nemen in het hele proces van het cultiveren van vlas. Je kan het proces hier volgen en eventueel mee helpen met kweken en oogsten.

Master:
Leer alles over de oudste vezel ter wereld. In een twee daagse Masterclass leer je meer over de historie, het gebruik, de groei en verwerking van vlas, het spinnen van de vlasvezel, het verven van het linnen garen en de verwerking van linnen in weefsels als ook de nabehandeling en het onderhoud hiervan.

Linum usitatissimum (uit het Latijn; Linum, ook lijn, touwtje, lint).

Linnen is een extreem sterke, mooie absorberende en glanzende vezel en één van de oudste gecultiveerde planten ter wereld. Vroeger was het de belangrijkste vezel voor al ons huishoudtextiel in Nederland. Het kweken van vlas was een belangrijke bedrijfstak in grote delen van Nederland.

Het oudste stuk linnen textiel is te dateren op -35000 v.Chr. en is gevonden in Georgie. In het antieke Egypte werd massaal geproduceerd en was gekend om zijn verfijning. De Egyptenaren gebruikten de linnen banden ook voor het mummificeer proces omdat het goed vocht vasthield zonder te rotten.

Het Franse woord “linceul”, betekent: “stof is die het dode lichaam bedekt”.  In 789 besloot Karel de Grote een wet te maken, waarbij elke Franse familie verplicht werd de benodigde apparatuur te bezitten om het linnen te verwerken. Tot de XVIII eeuw was het linnen daarom extreem populair en een echte bron van rijkdom voor West-Europa, gebruikt voor huishoudelijk textiel, voor kerken wandtapijten en koninklijk textiel.

De Fransen gebruikten de stof ook voor het maken vanwaterdichte zeilen en innoveerden het weefproces wat onder Napoleon resulteerde, in de eerste mechanische machine die vlas verwerkte. Later in 1790 opgevolgd door de uitvinding van de eerste volautomatische weefmachine ontwikkeld door Joseph-Marie Jacquard. Niet veel later zou Joseph-Marie Jacquard het zelfde mechanische procedé gebruiken voor de eerste rekenmachine, voorloper van de computer. Tot de komst van goedkopere katoen was linnen over heel Europa mateloos populair. Er bestaan diverse kwaliteiten en bewerkingen om het materiaal te veredelen. Resten en grovere overblijfsels werden gebruikt voor het maken van zakken om oogst en granen op te slaan.

Vlasplanten worden 1 meter hoog en hebben prachtige kleine blauwe bloemetjes. De plant, de zaden en de olie worden gebruikt voor veel duurzame producten.

Dag 1. Plant, vezel, spinnen, afbind en verftechnieken

Locatie: Gouwstraat 56c, Rotterdam
Inclusief Lunch en materiaal, parkeren is gratis

PROGRAMMA
11:00 welkom
11:15 Korte introductie op het vlas vezel: groei, historie, gebruik (presentatie op scherm, pdf wordt nagezonden)
11:15-12:00 Het kammen en het spinnen van het vlas. Na een korte uitleg is er tijd om de techniek in de praktijk te brengen.
12:00 – 13:00 verschillende afbind en verftechnieken. Uitleg en praktijk. En een eerste voorbehandeling van het garen ter voorbereiding van het verven.
13:00-13.30 Lunch
13.30- 14.40 Introductie op het verven van linnen met natuurlijke verfstoffen. Na de uitleg worden de verfbaden gemaakt.
14.40 2e ronde voorbehandelingen linnen garen
14:50 het verven van het materiaal
15:50 2e verfronde (dubbeldye)
16.50 Nabehandeling materiaal
17:00 Eind. Materiaal wordt nat meegenomen.

ENG
Day 1 Master: Linum Usitatissium (linen, flax), plant, fiber, spinning, binding and dye techniques.

Linen is an extremely strong, beautiful and absorbent fiber and one of the oldest cultivated plants in the world. It used to be the most important fiber for all household textiles in the Netherlands. Growing flax was an important industry in large parts of the Netherlands. In the past year, CCNL, together with Artez, has taken on the challenge of taking us through the entire flax cultivation process. You can follow the process here and possibly help with growing and harvesting.

Masters:
Learn all about the oldest fiber in the world. In a two-day Masterclass you will learn more about the history, use, growth and processing of flax, spinning the flax fiber, dyeing the linen yarn and processing linen into fabrics as well as dena treatment and maintenance.

Linum usitatissimum

Linen is an extremely strong, beautiful absorbent and shiny fiber and one of the oldest cultivated plants in the world. It used to be the most important fiber for non-household textiles in the Netherlands. Growing flax was an important industry in large parts of the Netherlands.

The oldest piece of linen textile can be dated to -35000 BC. and was found in Georgia. In ancient Egypt, mass production was known and was known for its refinement. The Egyptians also used the linen bands for the mummification process because it retained good moisture without rotting.

The French word “linceul” means “dust that covers the dead body” is connected to the origin of the word linen. In 789 Charlemagne decided to make a law requiring every French family to have the necessary equipment to process the linen. Until the XVIII century the linen was therefore extremely popular and a real source of wealth for Western Europe, used for household textiles, for churches tapestries and royal textiles.

The French also used the fabric for making waterproof sails and innovated the weaving process that resulted under Napoleon in the first mechanical machine to process flax. Later in 1790 followed by the invention of the first fully automatic weaving machine developed by Joseph-Marie Jacquard. Not much later, Joseph-Marie Jacquard would use the same mechanical process for the first calculator, the forerunner of the computer. Until the arrival of cheaper cotton, linen was immensely popular throughout Europe. There are various qualities and processes to refine the material. Residues and coarser remains were used to make bags to store crops and grains.

The plants grow to 1 meter in height and have beautiful little blue flowers. The plant, seeds and oil are used for many sustainable products.

Day 1. Plant, fiber, spinning, tying and painting techniques
Location: Gouwstraat 56c, Rotterdam
Including Lunch and equipment, parking is free

PROGRAM
11:00 welcome
11:15 Short introduction to flax fiber: growth, history, use (presentation on screen, PDF will be sent afterwards)
11: 15-12: 00 Combing and spinning the flax. After a brief explanation, it is time to put the technology into practice.
12:00 – 13:00 different binding techniques. Explanation and practice. And a first pretreatment of the yarn in preparation for dyeing.
13: 00-13.30 Lunch
13.30- 14.40 Introduction to dyeing linen with natural dyes. The dye baths are made after the explanation.
14.40 2nd round pre-treatment linen yarn
14:50 dyeing the material
15:50 2nd round of dyeing (double color)
16.50 Post-treatment material
5:00 pm End.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “(two day) Masterclass: Linum Usitatissium. linnen vezel, spinnen, afbinden verf technieken. (not anymore)” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

No more offers for this product!

Algemene inlichtingen

Er zijn nog geen vragen.